Nalazi se na iznimno atraktivnoj i rijetkoj lokaciji