Turistička investicija, apartmanska kuća s šest apartmana