Parcela 886 m2 sa izrađenim idejnim projektom za gradnju