Prvi red do mora, idealno za investiciju u segmentu turizma